Cennik

Tłumaczenia przysięgłe:
Na język polski – 35 PLN
Na język niemiecki – 45 PLN

Jednostką obliczeniową dla tłumaczeń przysięgłych jest 1225 znaków. Opłata zgodna z Rozporządzaniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 (Dz. U. z 16.10.2019 Poz. 1975)

Tłumaczenia nieprzysięgłe:
Na język polski – 50 PLN
Na język niemiecki – 55 PLN

Jednostką obliczeniową dla tłumaczeń nieprzysięgłych jest 1800 znaków.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *