Oferta:

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Tłumaczenia przysięgłe:
  • Dokumenty samochodowe
  • Akty USC
  • Dokumenty sądowe
  • Dyplomy i świadectwa
  • Pozostałe dokumenty wymagające formy tłumaczenia przysięgłego.
 • Tłumaczenia nieprzysięgłe:
  • Korespondencja firmowa
  • Umowy
  • Dokumentacje techniczne
  • Inne dokumenty
 • Tłumaczenia ustne:
  • Przysięgłe, np. u notariusza, przed sądem
  • Nieprzysięgłe, np. przy negocjacjach biznesowych
 • Indywidualna nauka języka

Dysponujemy pełnymi możliwościami współpracy elektronicznej – tłumaczymy zarówno z dokumentów nam dostarczonych w formie papierowej, jak również przesłanych faksem bądź drogą elektroniczną.
Akceptujemy wszystkie popularne formaty dokumentów/prezentacji – dokumenty pakietu MS Office, oraz PDF.
Przetłumaczone dokumenty możemy przygotować w formie pisemnej i/lub elektronicznej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *